Monkey Buddha 

 

 

What a Girl Wants?                                                                                                                                                                        Acrylic paint on cardboard.12X12cm,2005

 

 

 

Backstage.                                                                                                                                                                                    Acrylic paint on cardboard. 27X22cm, 2005.

 

 

Magic Buddha in the backstage.                                                                                                                                                       Acrylic paint on cardboard. 27X22cm, 2005.

 


 

 

Untitled.                                                                                                                                                                                        Acrylic paint on cardboard. 27X22cm, 2005.

 

 

Untitled.                                                                                                                                                                                        Acrylic paint on cardboard. 27X22cm, 2005.

 

 

Untitled.                                                                                                                                                                                        Acrylic paint on cardboard. 27X22cm, 2005.

 


  

  

Searching Buddha.                                                                                                                                                                              print on cardboard. 2006.